Video: Thiết bị bay 16 cánh quạt, đa năng

  • 3.045

Những nhà sáng chế ra nó hy vọng rằng E-Volo sẽ là thiết bị thay thế trực thăng thông thường trong một số trường hợp nhất định chẳng hạn như thăm dò các đường ống hư hỏng, chụp ảnh, quay phim, theo dõi giao thông…

>>> 3 người Đức phát minh ra thiết bị bay 16 cánh quạt, đa năng

Xem video:

Cập nhật: 05/11/2011 Theo Youtube, Giáo Dục
  • 3.045

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook