Video bắt cá sấu khổng lồ ở Philippines

  • 7.653

Những người dân làng và các chuyên gia đã bắt được một con cá sấu nước mặn khổng lồ ở một thị trấn miền nam Philippines.

Xem clip:

Cập nhật: 06/09/2011 Theo Youtube
  • 7.653

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook