Video bắt cá sấu khổng lồ ở Philippines

  • 7.717

Những người dân làng và các chuyên gia đã bắt được một con cá sấu nước mặn khổng lồ ở một thị trấn miền nam Philippines.

Xem clip:

Theo Youtube
  • 7.717

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook