Video: Trận chiến kịch liệt giữa rắn và chim gõ kiến

  • 4,52
  • 6.474

Do rắn chiếm mất tổ của chú gõ kiến, nên đã xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt của chú gõ kiến với rắn, nhằm đánh đuổi rắn và đòi lại tổ của mình.

Chim gõ kiến mổ tới tấp vào rắn
Chim gõ kiến mổ tới tấp vào rắn.

Cập nhật: 16/10/2018 Theo Báo Đất Việt, Youtube
  • 4,52
  • 6.474

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook