Video: Trăn khổng lồ xơi tái cá sấu

  • 2,45
  • 9.823

Trăn và cá sấu là hai đối thủ truyền kiếp. Trong nhiều trường hợp, trăn trở thành miếng mồi ngon của cá sấu. Tuy nhiên, cũng nhiều lúc, cá sấu lại bị con trăn nuốt gọn.

Theo Vietnamnet, youtube
  • 2,45
  • 9.823

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook