Video: Trăn khổng lồ xơi tái cá sấu

  • 2,45
  • 9.807

Trăn và cá sấu là hai đối thủ truyền kiếp. Trong nhiều trường hợp, trăn trở thành miếng mồi ngon của cá sấu. Tuy nhiên, cũng nhiều lúc, cá sấu lại bị con trăn nuốt gọn.

Cập nhật: 15/01/2013 Theo Vietnamnet, youtube
  • 2,45
  • 9.807

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook