Video: Xem bọ cạp kịch chiến đến chết

  • 2.174

Trong cuộc chiến của những con bọ cạp, kẻ mạnh hơn sẽ giành được sự sống và con còn lại sẽ thành miếng mồi cho đối phương.

Cập nhật: 09/07/2013 Theo Vietnamnet, Youtube
  • 2.174

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook