Video: Xem chúa sơn lâm đoạt mạng lợn rừng

  • 7.588

Một con hổ cái 16 tháng tuổi dư sức hạ gục con lợn rừng đực trưởng thành chỉ trong vài phút.

Cập nhật: 22/03/2013 Theo Vietnamnet, youtube
  • 7.588

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook