Video: Xem chúa sơn lâm đoạt mạng lợn rừng

  •  
  • 7.713

Một con hổ cái 16 tháng tuổi dư sức hạ gục con lợn rừng đực trưởng thành chỉ trong vài phút.

Theo Vietnamnet, youtube
  • 7.713

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook