Ảnh đẹp: Hàng ngàn con nhện trốn lũ ở Australia

  • 2.345

Một trận lũ lớn đã quét qua vùng Wagga Wagga, Australia khiến hàng ngàn con nhện giăng tơ trên các vùng đất cao để trốn lũ.

Ảnh đẹp: Hàng ngàn con nhện trốn lũ ở Australia

Ảnh đẹp: Hàng ngàn con nhện trốn lũ ở Australia

Ảnh đẹp: Hàng ngàn con nhện trốn lũ ở Australia

 

Cập nhật: 08/03/2012 Theo Giáo dục
  • 2.345

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook