Ảnh đẹp: Hàng ngàn con nhện trốn lũ ở Australia

  • 2.352

Một trận lũ lớn đã quét qua vùng Wagga Wagga, Australia khiến hàng ngàn con nhện giăng tơ trên các vùng đất cao để trốn lũ.

Ảnh đẹp: Hàng ngàn con nhện trốn lũ ở Australia

Ảnh đẹp: Hàng ngàn con nhện trốn lũ ở Australia

Ảnh đẹp: Hàng ngàn con nhện trốn lũ ở Australia

 

Theo Giáo dục
  • 2.352

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook