Anh: Khánh thành trung tâm nghiên cứu vũ trụ Mắt Xanh

  •  
  • 115

Một trung tâm không gian mới ở Anh sẽ dẫn đường phát triển kỹ thuật mới để kiểm tra trái đất.  Cơ quan này được đặt tên là Trung tâm quan sát trái đất, sẽ là sự kết hợp giữa vũ trụ và giới chuyên gia công nghiệp.

Các thiết bị của Anh có mặt trên rất nhiều vệ tinh, thu thập dữ liệu và thay đổi của khí hậu, trên biển và trên đất liền. Người ta hi vọng trung tâm này sẽ giúp nâng vị thế của Anh Quốc để thắng thầu các hợp đồng tương lai trên tàu không gian.

Ý tưởng này phát xuất từ Ủy ban nghiên cứu môi trường tự nhiên NERC và Bộ thương mại và công nghiệp. Trung tâm sẽ đặt văn phòng ở công ty vũ trụ Astrium ở Stevenage và Đại học Leicester, nhưng vai trò chính sẽ là điều phối các hoạt động nghiên cứu trên đất Anh.

"Nhiệm vụ đầu tiên sẽ là tập trung vào các kỹ thuật cảm ứng điều khiển từ xa liên quan tới thành phần hóa chất của bầu khí quyển và mối liên hệ của nó với khí hậu" - Đó là giải thích của tiến sĩ Arwyn Davies, giám đốc phụ trách quan sát Trái đất của cả hai cơ quan NERC và Trung tâm vũ trụ quốc gia Anh quốc.

Các cơ quan nghiên cứu của Anh hợp tác với nhiều nhiệm vụ khảo sát không gian, bao gồm cả ESA của châu Âu với hệ thống Envisat và NASA của Hoa Kỳ qua vệ tinh Aura.


Kỹ thuật mới đem lại thông tin chất lượng cao (Ảnh: NOAA)

Theo BBC
  • 115