Bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km

  •  
  • 178

Hồi 07 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Vị trí và đường đi của cơn bão
Vị trí và đường đi của cơn bão

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng về phía Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 07 giờ ngày 05/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 -20km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Theo NCHMF
  • 178

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook