Bảo vệ sự sống các sinh vật trong lòng đại dương

  •  
  • 1.311

Ngày 3/5, tại thủ đô Paris của Pháp, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã khai mạc Hội nghị các đại dương toàn cầu lần thứ 5 nhằm huy động trí tuệ và tài chính từ các nhà khoa học, chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ trên thế giới góp sức bảo vệ sự sống trong các đại dương trước nguy cơ biến đổi khí hậu. 

Trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm Ủy ban liên chính phủ của Liên hợp quốc về đại dương và Năm Quốc tế đa dạng sinh học 2010, chủ đề của hội nghị năm nay là "Đảm bảo sự tồn tại, duy trì sự sống và cải thiện quản lý các đại dương toàn cầu."

Hội nghị thảo luận tác động của biến đổi khí hậu đối với các quốc đảo nhỏ cũng như những cơ hội và thách thức đối với sự sống trong các đại dương trong bối cảnh sự đồng thuận quốc tế đang tăng lên về nguy cơ biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học nêu rõ các vấn đề như làm giảm, thích nghi và tài chính liên quan biến đổi khí hậu sẽ tác động sâu sắc đến các đại dương, bờ biển và các quốc đảo nhỏ.

Cộng đồng thế giới cần đặc biệt lưu tâm tới hệ sinh thái và nguồn tài nguyên nước ngọt và đại dương, nguy cơ dễ tổn thương của các hệ sinh thái này do biến đổi khí hậu, vì vậy, một đường lối và nguyên tắc thống nhất dựa trên cơ sở hệ sinh thái cần hòa nhập trong một tầm nhìn chung về hành động phối hợp dài hạn và trong một chiến lược chống tác động của biến đổi khí hậu ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Liên hợp quốc nhấn mạnh để bảo vệ sự sống trong các đại dương, các nước cần thực hiện cam kết xây dựng mạng lưới khu vực bảo vệ trên đại dương và các mục tiêu của Năm Quốc tế đa dạng sinh học 2010./.

Theo Vietnam+
  • 1.311

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook