Bush phủ quyết dự luật về tế bào gốc

  •  
  • 52

Ông Bush đã phủ quyết một dự luật mà Quốc hội đưa ra nhằm mở rộng việc cấp kinh phí liên bang cho việc nghiên cứu tế bào gốc. Đây là lần đầu tiên ông dùng quyền phủ quyết kể từ khi nhậm chức.

Lần đầu tiên TT Bush dùng quyền phủ quyết
Lần đầu tiên TT Bush dùng quyền phủ quyết (Ảnh: photobucket)
Dự luật vốn đã được cả hai viện của Quốc Hội thông qua với đa số phiếu, và nó cho thấy công chúng Hoa Kỳ rộng rãi ủng hộ biện pháp này.

Thế nhưng giờ đây, cho dù công chúng có ủng hộ, và cho dù đã có nhiều nhân vật nổi tiếng vận động hành lang, trong đó có cựu Đệ nhất Phu nhân Nancy Reagan, họ cũng không làm lay chuyển quan điểm mà ông Bush vẫn giữ lâu nay, rằng dạng nghiên cứu này ngang với việc giết người, và đe dọa tới cái mà ông gọi là văn hoá sống.

Ông Bush nói: "Dự luật này ủng hộ việc lấy đi những sinh mạng vô tội với hi vọng tìm ra những ích lợi về y tế cho những người khác. Nó vượt quá ranh giới về đạo đức mà xã hội tử tế của chúng ta cần phải tôn trọng, do đó, tôi đã phủ quyết nó".

Với việc Quốc hội thiếu 2/3 đa số cần thiết để bác bỏ phủ quyết của Tổng thống, hành động của ông Bush trên thực tế đã bóp chết dự luật này.

Cho dù hành động này có tác động ra sao tới giới khoa học, nó chắc chắn sẽ được cánh bảo thủ xã hội ủng hộ cho đảng Cộng hoà tán đồng.

Thế nhưng bức tranh chính trị chung lại phức tạp hơn.

Ngay cả những người kịch liệt phản đối việc phá thai trong đảng Cộng hoà của ông Bush cũng lập luận rằng quan điểm ủng hộ sự sống có nghĩa là phải làm mọi điều có thể để giúp đỡ cho những ai vẫn còn đang sống.

Theo BBC
  • 52