Các kỹ thuật sẽ giúp những người về hưu cảm thấy thoải mái khi sử dụng máy tính

  • 395

Làm sao những người về hưu vốn có rất ít kỹ năng vi tính có thể tiếp cận thành công với hệ thống thông tin kỹ thuật số? Theo nhà nghiên cứu Hà Lan Henk Herman Nap, thiết kế của một hệ thống tiếp cận cần được phối hợp với các loại phím và chữ lớn, ngôn ngữ mẹ đẻ, và một màn hình cảm ứng và bàn phím ABCD.

Thêm vào đó, sự phản hồi tích cực cũng quan trọng để giảm căng thẳng mà những người về hưu đã trải nghiệm khi sử dụng máy vi tính.

Làm sao những người về hưu vốn có rất ít kỹ năng vi tính có thể tiếp cận thành công với hệ thống thông tin kỹ thuật số? (Ảnh: iStockphoto/ Luca di Filippo)

Tất cả mọi người ở mọi độ tuổi đều đang sử dụng mạng Internet ngày càng nhiều, nhưng tính về kỹ năng thì những người về hưu thua xa các thế hệ trẻ hơn. Vì vậy thiết kế của một hệ thống tiếp cận cần phải xem xét đến các kĩ năng và khả năng của những người nghỉ hưu.

Tuy nhiên nếu những người về hưu làm việc với các hệ thống thông tin kỹ thuật số một cách thành công và thoải mái thì họ cũng phải chịu đựng một ít căng thẳng. Nap đã phân tích liệu sự phức tạp của một hệ thống và sự biểu hiện được mong đợi của những người về hưu có ảnh hưởng đến sự căng thẳng cấp tính hay không.

Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng mức căng thẳng trải nghiệm sẽ tăng lên nếu những người về hưu nhận được sự phản hồi biểu hiện tiêu cực, và sẽ giảm đi nếu họ nhận được sự phản hồi biểu hiện tích cực. Tuy nhiên, sự phức tạp của hệ thống không ảnh hưởng gì đến căng thẳng được trải nghiệm mặc dù nó gây ảnh hưởng đến những mong đợi của người nghỉ hưu về biểu hiện nhiệm vụ trong tương lai của họ cũng như sự hữu hiệu và tính hiệu quả với những nhiệm vụ nào được biểu hiện.

Cập nhật: 03/04/2008 Thanh Tâm (Theo ScienceDaily, Sở KH & CN Đồng Nai)
  • 395

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook