Cách du thuyền lớn nhất thế giới xử lý rác

  • 1.254

Với sức chứa 6.600 khách, du thuyền Symphony of the Seas vẫn đảm bảo tái chế và xử lý hết lượng rác đã thải ra sau mỗi hải trình.

Cập nhật: 15/08/2020
  • 1.254

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook