Cuộc di cư lớn nhất hành tinh của cá mòi

  •  
  • 306

Siêu đàn cá mòi dài tới 32 km di cư vào tháng 4 hàng năm theo dòng hải lưu lạnh, đánh dấu cuộc di cư có sinh khối lớn nhất thế giới.

Cập nhật: 13/02/2022
  • 306

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook