FAO thông qua kế hoạch bảo vệ nguồn gene thực vật

  •  
  • 796

Ngày 1/12, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã thông qua kế hoạch toàn cầu mới nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững các nguồn gene thực vật phục vụ nông nghiệp và sản xuất lương thực.

Với “Kế hoạch hành động toàn cầu thứ hai đối với các nguồn gen lương thực và nông nghiệp", FAO cho rằng một cam kết mới của cộng đồng quốc tế nhằm bảo đảm quản lý hiệu quả sự đa dạng về thực vật là một thành phần quan trọng trong cuộc chiến chống đói nghèo và nâng cao an ninh lương thực trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu.

FAO thông qua kế hoạch bảo vệ nguồn gene thực vật

Kế hoạch cũng yêu cầu tất cả các nước quản lý tốt hơn sự đa dạng về cây trồng, xây dựng các chiến lược bảo vệ, thu thập và bảo tồn các loài cây trồng và cây lương thực hoang dã đang bị đe dọa, hỗ trợ việc sử dụng các đặc tính của cây trồng để nhân giống và củng cố các hệ thống hạt giống, đặc biệt là các giống phù hợp với địa phương, trên quy mô rộng.

Theo FAO, sự đa dạng về thực vật đang bị đe dọa do việc mất dần nguồn gene mà một trong những lý do chính là việc thay thế những giống địa phương bằng các giống hiện đại. Các nguyên nhân khác là sự suy thoái về môi trường, đô thị hóa và khai phá đất đai thông qua việc phá rừng.

Thư ký Ủy ban các nguồn gene cho lương thực và nông nghiệp của FAO Linda Collette cho biết: thông qua kế hoạch hành động thứ hai này, cộng đồng quốc tế khẳng định cam kết của mình nhằm chặn đứng việc các nguồn gene mất đi và bảo tồn tốt các nguồn gene thực vật.

Các nguồn gene này cung cấp đặc tính quý giá để giải quyết những thách thức trong tương lai như việc điều chỉnh mùa màng cho phù hợp với điều kiện khí hậu và dịch bệnh đang thay đổi.

Theo Vietnam+
  • 796

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook