Giải thoát Home Page

  • 79

Trong quá trình truy cập internet để tìm kiếm thông tin hay download tài liệu có rất nhiều máy tính bị nhiễm các loại virus có chức năng thiết lập homepage của trình duyệt web đến một site lạ và không cho phép chúng ta thay đổi thiết lập của chúng. Ngoài ra, các loại virus này còn có thể làm mất Folder Option không cho phép bạn hiển thị những tập tin có thuộc tính ẩn, và tệ hơn nữa là chúng còn có thể vô hiệu hóa chức năng hiệu chỉnh registry để sữa chữa hệ thống…

Điều này chắc chắn gây ra rất nhiều khó chịu cho người sử dụng, vì vậy Công Ty Giải Pháp An Toàn có viết một đoạn chương trình nhỏ giúp các bạn “giải phóng homepage” của mình và phục hồi các chức năng bị mất do virus gây ra. Các bạn có thể download chương trình tại địa chỉ sau: http://onlineanytime.org/explorer/365GPHP.exe

Sau khi download xong các bạn hãy chạy tập tin 365GPHP.exe (lưu ý là phải online khi chạy 365GPHP.exe), và kiểm tra lại hệ thống của mình. Dưới đây là kết quả sau khi chạy chương trình giải phóng homepage.

Nguyễn Trần Tường Vinh
Giám Đốc Công Ty Tin Học Giải Pháp An Toàn

http://www.security365.org

Cập nhật: 17/06/2006 Theo Quản Trị Mạng
  • 79

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook