Hạn chế tối đa tiêu cực từ game online

  •  
  • 476

Loại hình trò chơi trực tuyến (TCTT - game online) có mặt tích cực nhưng cũng đã có không ít tác động tiêu cực, nhất là với lớp trẻ, và gây bức xúc trong xã hội.

Trong khi đó, công tác quản lý còn bất cập và chưa theo kịp diễn biến của tình hình thực tế, chưa có giải pháp căn bản và đồng bộ. Đó là nội dung kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa được thông báo trong công văn của Văn phòng Chính phủ.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa - thông tin nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan, chú trọng kết hợp các biện pháp cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ việc cung cấp, phát hành các chương trình trò chơi, quản lý chặt chẽ các đại lý kinh doanh và đối tượng người chơi, hạn chế tối đa mặt tiêu cực của TCTT.

Bộ Văn hóa - thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính - viễn thông, Bộ Công an xây dựng, ban hành thông tư liên bộ về những qui định tạm thời trong việc quản lý trò chơi trực tuyến (game online) ngay trong tháng mười hai này.

Bộ VH-TT cần phối hợp với Ban Tư tưởng - văn hóa trung ương định hướng cho các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin về game online và phản ánh công tác quản lý của Nhà nước đối với loại dịch vụ này, sao cho dịch vụ này phục vụ giải trí lành mạnh, hạn chế tối đa các mặt tiêu cực.

Bộ Bưu chính - viễn thông sẽ phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để đưa ra qui định quản lý về mặt kỹ thuật, điều kiện kinh doanh trò chơi trực tuyến.

Theo Tuổi Trẻ
  • 476

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook