Khác biệt về gen có liên quan đến sự hảo ngọt

  • 158

Một nghiên cứu mới trên tờ Physiological Genomics đã phát hiện ra rằng những người có sự khác biệt về gen đặc trưng sẽ tiêu thụ thực phẩm có chất đường nhiều hơn. Cuộc nghiên cứu cung cấp bằng chứng đầu tiên về vai trò của sự khác biệt trong gen GLUT2 (một loại gen kiểm soát lượng đường đưa vào trong các tế bào) có được trong lượng đường đưa vào. Nghiên cứu còn có thể giúp giải thích sự hảo thức ăn có nhiều chất đường. 

Ahmed El-Sohemy, Karen M. Eny, Thomas M.S. Wolever và Benedicte Fontaine-Bisson thuộc Bộ Khoa học Dinh dưỡng, Đại học Toronto, Toronto, Cannada đã thực hiện cuộc nghiên cứu này.*

Tóm tắt nghiên cứu

 
Sự thèm ăn bị ảnh hưởng bởi môi trường cũng như di truyền học. Tính hảo ngọt ở mỗi người mỗi khác, nhưng vẫn chưa giải thích được nguyên nhân. Để tìm hiểu cặn kẽ hơn về cơ chế đó, đội ngũ nghiên cứu đã kiểm tra hiệu quả của sự khác biệt chung trong một loại gen kiểm soát lượng đường (glucose) được đưa vào trong các tế bào. Gen này được gọi là gen vận chuyển glucose loại 2 hoặc gen GLUT2.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những ảnh hưởng của sự khác biệt về gen ở hai quần thể đích riêng biệt. Quần thể thứ nhất bao gồm những người lớn tuổi, tất cả đều mắc bệnh thừa cân hay chứng béo phì. Quần thể thứ hai gồm có những người trẻ trưởng thành có sức khỏe bình thường và hầu hết là những người gầy.

Chế độ ăn uống của những người tham gia nghiên cứu ở quần thể thứ nhất được đánh giá bằng cách ghi lại tất cả lượng thức ăn và thức uống mà họ đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian ba ngày, và lặp lại việc ghi chép trong ba ngày ăn uống vào hai tuần sau đó để bảo đảm rằng có thể tạo ra sự ảnh hưởng. Tất cả những người tham gia được phỏng vấn trực tiếp trong suốt hai lần thực hiện nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu. Đối với quần thể thứ 2, những người tham gia nghiên cứu đã trả lời bản câu hỏi về lượng thức ăn và thức uống tiêu thụ tiêu biểu trong khoảng thời gian một tháng.

Mỗi người tham gia được trích lấy mẫu máu và DNA. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra sự phân bổ kiểu di truyền và so sánh dữ liệu lượng thức ăn tiêu thụ mà mỗi người tham gia cung cấp giữa những người có sự khác biệt và những người không có sự khác biệt về gen GLUT2. Các mẫu DNA mang sự khác biệt trong gen GLUT2 có liên quan đến việc tiêu thụ nhiều đường hơn ở cả hai quần thể đối tượng được nghiên cứu.

Kết quả tìm được

Kết quả của cuộc nghiên cứu cho thấy rằng sự khác biệt về gen trong gen GLUT2 có liên quan đến những sự khác biệt trong thói quen tiêu thụ đường ở cả hai quần thể riêng biệt, cụ thể là:

- Những người có sự khác biệt trong gen GLUT2 bất kể tuổi tác và giới tính đều tiêu thụ nhiều đường hơn (đường mía (đường cát)), đường fructose (một loại đường đơn như nước đường bắp) và đường glucose (carbohydrates).

- Hai bảng dữ liệu ghi chép lại từ nhóm người lớn tuổi cho thấy rằng những người lớn tuổi hơn có sự khác biệt tiêu thụ nhiều đường hơn những người cùng độ tuổi không có sự khác biệt đó (112± 9 so với 86±4 gam đường mỗi ngày và 111±8 so với 82± 4 gam mỗi ngày).

- Những người ở nhóm trưởng thành trẻ tuổi có sự khác biệt được tìm thấy là tiêu thụ nhiều đồ uống ngọt hơn (0.49±0.05 so với 0.34±0.02 lượng tiêu thụ mỗi ngày), và nhiều chất ngọt hơn (1.45±0.10 so với 1.08±0.05 mỗi ngày) những người cùng nhóm không có dự khác biệt đó.

- Không có sự khác biệt nào về lượng protein, chất béo, tinh bột hay lượng cồn được tiêu thụ ở những người có hay không có sự khác biệt về gen.

Kết luận

Theo Tiến sĩ El-Sohemy – nhà nghiên cứu chính của cuộc nghiên cứu, “Chúng tôi đã phát hiện ra rằng sự khác biệt trong gen GLUT2 có mối liên hệ với lượng hấp thụ lượng đường cao trong số những quần thể người khác nhau. Những phát hiện này có thể giúp giải thích một số sự khác biệt cá nhân trong việc hảo ngọt. Điều đặc biệt nhất là nó đem lại mức tăng bệnh béo phì và tiểu đường trên khắp thế giới."

Cuộc nghiên cứu được trung tâm nghiên cứu Advanced Food and Materials Network (AFMNet) và Các viện Nghiên cứu Sức khỏe của Cannada (CIHR) tài trợ.

*Cuộc nghiên cứu có tựa đề là Sự khác biệt về gen trong gen vận chuyển Glucose loại 2 (GLUT2) có liên quan đến lượng hấp thụ lượng đường cao ở hai quần thể người riêng biệt, được công bố trên tờ Physiological Genomics số tháng 5 năm 2008. (http://physiolgenomics.physiology.org/).
Cập nhật: 16/05/2008 THANH TÂM (Theo ScienceDaily, Sở KHCN Đồng Nai)
  • 158

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook