KHCN Việt Nam đạt trình độ trung bình khu vực vào 2010

  • 427

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2006-2010, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2010 tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước đạt trình độ trung bình của khu vực.

Theo phương hướng, Việt Nam sẽ phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả các công trình trong nước đạt tiêu chuẩn quốc tế, tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao, có thể giải quyết những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia ở trình độ quốc tế.

Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2010, 50% các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước được ứng dụng và phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ xây dựng Khu công nghệ cao TP.HCM và xây dựng 100 nhóm nghiên cứu, tìm kiếm bí quyết công nghệ làm cơ sở để hình thành và phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Để đạt được những mục tiêu trên, Việt Nam sẽ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả cao như công nghệ sinh học, cơ khí chế tạo máy-tự động hóa, công nghệ năng lượng, bảo quản và chế biến nông sản-thực phẩm và công nghệ vũ trụ. 

Cập nhật: 25/03/2006 Theo TTO/TTXVN
  • 427

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook