Khí quyển Trái Đất gồm những tầng nào

  •   4,73
  • 13.700

Bầu khí quyển của Trái Đất bao gồm nhiều lớp với những đặc điểm riêng biệt, trong đó tầng ngoài cùng đang dần tan biến vào vùng không gian liên hành tinh.

Bầu khí quyển trái đất gồm có 5 tầng: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu, tầng nhiệt và tầng ngoại quyển.
Bầu khí quyển trái đất gồm có 5 tầng: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu, tầng nhiệt và tầng ngoại quyển.

Tầng đối lưu là tầng có khí quyển thấp, nơi thường diễn ra hầu hết các hiện tượng thời tiết.
Tầng đối lưu là tầng có khí quyển thấp, nơi thường diễn ra hầu hết các hiện tượng thời tiết.

Cập nhật: 30/05/2016 Theo VnExpress
  • 4,73
  • 13.700

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook