Khoa học quân sự

Khoa học quân sự thế giới và Việt Nam

Thông tin khoa học quân sự thế giới và quân sự Việt Nam được chúng tôi tổng hợp và đăng tải. Mời các bạn tham khảo chuyên mục riêng về khí tài quân sự này

  • Tên lửa chống tăng Javelin là gì? Tên lửa chống tăng Javelin là gì?
    Javelin là một hệ thống tên lửa chống tăng bám vào ảnh nhiệt của mục tiêu. Người lính ngắm qua một đơn vị khởi động lệnh và chọn các mục tiêu và kiểu tấn công khác nhau.