Kỹ năng thoát nạn khi nhà sập đổ

  • 56
  • 3.480

Cảnh sát khuyên mọi người giữ bình tĩnh, gắng tìm đến nơi an toàn như góc nhà, dưới các đồ vật có tác dụng che chắn. Hãy gõ vào tường để báo vị trí của bạn cho lực lượng ứng cứu.

Khi thấy nhà sập, cần giữ bình tĩnh, di chuyển đến những nơi an toàn như góc nhà, bên dưới đồ vật che chắn...
Khi thấy nhà sập, cần giữ bình tĩnh, di chuyển đến những nơi an toàn như góc nhà, bên dưới đồ vật che chắn...

Gọi 114 báo tin, cung cấp địa chỉ, báo cho cảnh sát biết nếu thấy người mắc kẹt.
Gọi 114 báo tin, cung cấp địa chỉ, báo cho cảnh sát biết nếu thấy người mắc kẹt.

Cập nhật: 06/08/2016 Theo Zing
  • 56
  • 3.480

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook