Lần đầu tiên dùng tế bào iPS để phát triển trứng người

  • 175

Lần đầu tiên trên thế giới, một nhóm nhà nghiên cứu Nhật Bản đã dùng tế bào gốc đa năng cảm ứng (iPS) của người để tạo các tế bào sinh sản non, có thể phát triển thành trứng.

Thành quả này sẽ giúp phát triển kỹ thuật tạo trứng của người từ iPS
Thành quả này sẽ giúp phát triển kỹ thuật tạo trứng của người từ iPS.

Tế bào gốc đa năng cảm ứng có thể phát triển thành bất cứ loại mô nào trong cơ thể. Nhóm nghiên cứu trên đã phát triển chúng thành các tế bào tiền thân của tế bào sinh sản. Sau đó, các tế bào này được nuôi trong khoảng 3 tháng, trong cùng một hộp với các tế bào trứng tách từ chuột con.

Nhóm nghiên cứu cho biết đã thu được các tế bào hình cầu với nhân tế bào lớn. Sau khi phân tích hình dáng và đặc điểm của các tế bào này, nhóm kết luận đây là các noãn nguyên bào, tức tiền thân của tế bào trứng.

Nhóm cho biết thành quả này sẽ giúp phát triển kỹ thuật tạo trứng của người từ tế bào gốc đa năng cảm ứng. Nhóm cũng cho biết có thể giải thích nguyên nhân gây vô sinh thông qua nghiên cứu về sự hình thành trứng.

Cập nhật: 24/09/2018 Theo An Ninh Thủ Đô
  • 175

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook