Mức lương của những nhà khoa học nổi tiếng thế giới

  •  
  • 5.326

Cũng như nhiều người bình thường, các nhà khoa học vĩ đại như Albert Einstein, Marie Curie hay Isaac Newton từng làm việc không công, sống khó khăn vì mức lương thấp và phải nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Năm 1933, khi đến đại học Princeton, Mỹ, Einstein có mức lương là 3000 USD.
Năm 1933, khi đến đại học Princeton, Mỹ, Einstein có mức lương là 3000 USD.

Năm 1856, với vai trò cố vấn khoa học cho tập đoàn Trinity House, Michael Faraday được trả mức lương là 227 USD.
Năm 1856, với vai trò cố vấn khoa học cho tập đoàn Trinity House, Michael Faraday được trả mức lương là 227 USD.

Caroline là người phụ nữ đầu tiên được trả lương nhờ những cống hiến khoa học của mình.
Caroline là người phụ nữ đầu tiên được trả lương nhờ những cống hiến khoa học của mình.

Alexander Fleming được trà 1366 USD vào năm 1924, 4 năm sau khi ông tìm ra Penicillin.
Alexander Fleming được trà 1366 USD vào năm 1924, 4 năm sau khi ông tìm ra Penicillin.

Cập nhật: 12/05/2016 Theo VnExpress
  • 5.326

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook