Nguồn gốc của dầu mỏ

Dầu mỏ được hình thành như thế nào?
  • 4,611
  • 8.836

Dầu mỏ là nguồn nhiên liệu hóa thạch vô cùng giá trị, phải mất hằng trăm triệu năm và phải trải qua rất nhiều quá trình thì những mỏ dầu mới được hình thành.

Nhưng chỉ vài trăm năm trở lại đây, khi nhân loại biết cách khai thác và chế biến dầu mỏ để phục vụ đời sống đã khiến nguồn tài nguyên hữu hạn này dần cạn kiệt.

Do đó chúng ta cần phải sử dụng có trách nhiệm dầu mỏ ngay từ bây giờ và trước hết hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc hình thành của dầu mỏ để biết được độ hiếm của nó đã. Mời các bạn theo dõi infographic sau đây!

Dầu mỏ là nhiên liệu hóa thạch được hình thành từ carbon và hydro.
Dầu mỏ được hình thành từ quá trình phân ra các mảnh xác chết hữu cơ của sinh vật phù du
Vị trí của dầu mỏ khi khai thác trên vỏ Trái đất
Dầu được che bởi lớp đá không thấm nước nên chỉ có thể khoan vào bên trong mới khai thác được
Sản phẩm từ dầu mỏ được sử dụng chính là nhiên liệu cho các phương tiện giao thông
Dầu mỏ không phải là nguồn tài nguyên vô tận

Cập nhật: 24/09/2018 Theo Tinh Tế
  • 4,611
  • 8.836

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook