Những câu hỏi phỏng vấn cân não nhất nước Mỹ

  •   3,52
  • 4.596

Nếu nộp đơn vào Google, bạn sẽ phải trả lời những câu như: "Nếu tôi đưa anh một triệu USD ngay bây giờ, anh sẽ làm gì?".

"Nếu chỉ có thể chọn một bài hát để bật lên mỗi lần đi vào một căn phòng, từ giờ đến cuối đời, anh sẽ chọn bài nào?" - ứng viên phân tích chiến lược khách hàng tại Google
"Nếu chỉ có thể chọn một bài hát để bật lên mỗi lần đi vào một căn phòng, từ giờ đến cuối đời, anh sẽ chọn bài nào?" - ứng viên phân tích chiến lược khách hàng tại Google

"McDonald's bán được bao nhiêu chiếc Big Mac mỗi năm tại Mỹ?" - ứng viên khoa học dữ liệu tại Facebook
"McDonald's bán được bao nhiêu chiếc Big Mac mỗi năm tại Mỹ?" - ứng viên khoa học dữ liệu tại Facebook

"Nếu bức tường này là tường gạch, và anh là viên gạch, anh sẽ ở đâu trên đó? Việc này có ảnh hưởng đến cả bức tường thế nào?" - ứng viên nghiên cứu thị trường tại Expedia
"Nếu bức tường này là tường gạch, và anh là viên gạch, anh sẽ ở đâu trên đó? Việc này có ảnh hưởng đến cả bức tường thế nào?" - ứng viên nghiên cứu thị trường tại Expedia

Hãy thiết kế một giá để hộp gia vị cho người mù" - ứng viên kỹ sư phần cứng tại Intel
Hãy thiết kế một giá để hộp gia vị cho người mù" - ứng viên kỹ sư phần cứng tại Intel

"Anh sẽ tính phí bao nhiêu để lau tất cả cửa sổ ở Seattle này?" - ứng viên kinh doanh online tại Facebook
"Anh sẽ tính phí bao nhiêu để lau tất cả cửa sổ ở Seattle này?" - ứng viên kinh doanh online tại Facebook

"Nếu đi cắm trại với bạn bè, anh sẽ dựng lều ở đâu?" - ứng viên phân tích tài chính cấp cao tại Expedia
"Nếu đi cắm trại với bạn bè, anh sẽ dựng lều ở đâu?" - ứng viên phân tích tài chính cấp cao tại Expedia

"Anh là loại cây nào?" - ứng viên phân tích kỹ thuật cấp cao tại Cisco Systems
"Anh là loại cây nào?" - ứng viên phân tích kỹ thuật cấp cao tại Cisco Systems

"Nếu muốn người ta nhớ anh chỉ vì một câu nói, đó là câu gì?" - ứng viên chiến lược khách hàng tại Google
"Nếu muốn người ta nhớ anh chỉ vì một câu nói, đó là câu gì?" - ứng viên chiến lược khách hàng tại Google

"Nếu đang đứng trong một đám đông, anh sẽ làm gì để khiến mình nổi bật?" - ứng viên quản lý tại Microsoft
"Nếu đang đứng trong một đám đông, anh sẽ làm gì để khiến mình nổi bật?" - ứng viên quản lý tại Microsoft

"Nếu tôi đưa anh 1 triệu USD ngay bây giờ, anh sẽ làm gì?" - ứng viên chiến lược khách hàng tại Google
"Nếu tôi đưa anh 1 triệu USD ngay bây giờ, anh sẽ làm gì?" - ứng viên chiến lược khách hàng tại Google

"Anh sẽ thiết kế Facebook cho người mù như thế nào?" - ứng viên quản lý sản phẩm của Facebook
"Anh sẽ thiết kế Facebook cho người mù như thế nào?" - ứng viên quản lý sản phẩm của Facebook

"Hãy bán cho tôi chiếc bút này" - ứng viên bán hàng của hãng dược phẩm Pfizer
"Hãy bán cho tôi chiếc bút này" - ứng viên bán hàng của hãng dược phẩm Pfizer

"Nếu được chọn giữa 2 siêu năng lực - biết bay và vô hình - anh sẽ chọn cái nào?" - ứng viên quản lý sản phẩm cấp cao tại Microsoft
"Nếu được chọn giữa 2 siêu năng lực - biết bay và vô hình - anh sẽ chọn cái nào?" - ứng viên quản lý sản phẩm cấp cao tại Microsoft

"Làm thế nào ước tính khoảng cách an toàn từ bờ, trong trường hợp xảy ra sóng thần" - ứng viên quản trị - phân tích tại eBay
"Làm thế nào ước tính khoảng cách an toàn từ bờ, trong trường hợp xảy ra sóng thần" - ứng viên quản trị - phân tích tại eBay

"Ở giai đoạn này của cuộc đời, anh thích kiếm tiền hay học tập" - ứng viên kỹ sư phần mềm tại Google
"Ở giai đoạn này của cuộc đời, anh thích kiếm tiền hay học tập" - ứng viên kỹ sư phần mềm tại Google

"Hồi còn nhỏ, bạn là người thế nào?" - ứng viên quản trị kinh doanh tại Biogen
"Hồi còn nhỏ, bạn là người thế nào?" - ứng viên quản trị kinh doanh tại Biogen

"Ngày tuyệt vời nhất của bạn trong 4 năm gần đây là gì? Còn ngày tệ nhất?" - ứng viên quản lý dự án tại Apple
"Ngày tuyệt vời nhất của bạn trong 4 năm gần đây là gì? Còn ngày tệ nhất?" - ứng viên quản lý dự án tại Apple

"Cha mẹ anh cảm thấy thế nào về thành tích hồi phổ thông của anh?" - ứng viên kinh doanh cấp cao tại Eli Lilly
"Cha mẹ anh cảm thấy thế nào về thành tích hồi phổ thông của anh?" - ứng viên kinh doanh cấp cao tại Eli Lilly

Cập nhật: 09/05/2016 Theo VnExpress
  • 3,52
  • 4.596

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook