Những quan niệm sai lầm về tiến hóa

  • 45
  • 3.028

Quan niệm tiến hóa là cách sinh vật thích nghi với môi trường sống đã trở nên lỗi thời do tiến hóa dựa trên đột biến gene.

Cập nhật: 16/07/2017 Theo VnExpress
  • 45
  • 3.028

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook