Nối nhiều ảnh với nhau

  • 1.346

Chắc hẳn bạn thường tiếc hùi hụi khi lòng muốn ghi lại khung cảnh thiên nhiên đại ngàn bát ngát mà máy ảnh trong tay thì vô phương thực hiện. Giải pháp cho bạn trong trường hợp này vẫn là hãy chụp càng nhiều góc ảnh liên tiếp nhau về khung cảnh đó, và dùng Stoik PanoramaMaker để ghép chúng lại...

Trước hết, nếu muốn dùng thử bạn có thể download chương trình tại đây.

Bung nén và tiến hành cài đặt chương trình. Chương trình cài đặt khá dễ dàng. Cấu trúc giao diện gồm ba thẻ chính là Add Images, Stick và Export. Add Images cho phép bạn nhập thô các bức ảnh. Có hai điểm cần lưu ý là với mỗi bức ảnh đều có hai số liệu đi kèm là S và F trong đó tham số F thể hiện tính “có thể nối với nhau được”.

Thẻ Stick cung cấp các công cụ cho bạn nối ảnh lại. Chương trình sẽ tìm các vị trí giống nhau trong hai bức ảnh để tiến hành ghép chúng. Bạn có thể sử dụng chế độ ghép tay và đánh dấu vào chỗ 360 cho phép chương trình có thể tự xoay các bức ảnh theo ý muốn.

QUANG HUÂN

Cập nhật: 09/11/2006 Theo Tuổi Trẻ Online
  • 1.346

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook