Top 10 giống mèo nhà to nhất thế giới

  •  
  • 587

Đa phần các giống mèo nhà có trọng lượng trung bình 3-5kg cho mỗi cá thể trưởng thành. Các giống mèo "siêu to khổng lồ" sau đây là ngoại lệ.

Mèo Maine Coon
1. Mèo Maine coon
. Trọng lượng trung bình: 5-11 kg. Chiều cao trung bình: 25-41 cm.

Mèo Savannah
2. Mèo Savannah
. Trọng lượng trung bình: 5-11 kg. Chiều cao trung bình: 28-43 cm.

Mèo rừng Na Uy
3. Mèo rừng Na Uy
. Trọng lượng trung bình: 5-7 kg. Chiều cao trung bình: 22-30 cm.

Mèo Ragdoll
4. Mèo Ragdoll.
Trọng lượng trung bình: 4,5-9 kg. Chiều cao trung bình: 23-28 cm.

Mèo Ragamuffin
5. Mèo Ragamuffin
. Trọng lượng trung bình: 4,5-9 kg. Chiều cao trung bình: 22-25 cm.

Mèo Siberian
6. Mèo Siberian
. Trọng lượng trung bình: 4,5-9 kg. Chiều cao trung bình: 23-28 cm.

Mèo Turkish Van
7. Mèo Turkish Van
. Trọng lượng trung bình: 4-9 kg. Chiều cao trung bình: 23-28 cm.

Mèo Chausie
8. Mèo Chausie
. Trọng lượng trung bình: 4-7 kg. Chiều cao trung bình: 35-45 cm.

Mèo Chartreux
9. Mèo Chartreux
. Trọng lượng trung bình: 3-7,5 kg. Chiều cao trung bình: 23-28 cm.

Mèo Anh lông ngắn
10. Mèo Anh lông ngắn
. Trọng lượng trung bình: 3-7,5 kg. Chiều cao trung bình: 30-46 cm.

Cập nhật: 06/01/2023 Kiến Thức
  • 587

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook