Ông bố và con chó khôn

  • 54
  • 1.304

Cậu nọ nói chuyện với bạn:

- Nhà mình vừa bán mất con chó cực kỳ khôn!

- Khôn như thế nào?

- Nó biết phân biệt người ngay, kẻ gian. Phát hiện kẻ gian là nó cắn ngay.

- Khôn thế sao lại bán đi?

- Vì nó đã cắn bố tớ mấy lần rồi.

Cập nhật: 04/12/2006 Sưu tầm
  • 54
  • 1.304

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook