Phác họa thành công bản đồ chi tiết gen sắn củ

  • 374

Các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Học viện khoa học nông nghiệp nhiệt đới Trung Quốc đã dựa vào công nghệ trình tự gen để phác họa thành công bản đồ gen tương đối hoàn chỉnh của loài sắn củ thuộc 3 chủng loại KU50, W24 và CAS36. 

Công trình này bắt đầu từ năm 2006 và hoàn thành sau một năm.

Các nhà khoa học đã thông qua biện pháp tạp giao để hoàn thành việc tổ hợp số liệu các gen với nhau.

Việc phác họa thành công bản đồ gen chi tiết của loài sắn củ từ 3 chủng loại khác nhau có thể giúp tìm hiểu sâu hơn về đặc trưng cơ bản trong kết cấu gen của sắn củ như sự phân bố tuyến tính trên nhiễm sắc thể, số lượng gen và sự biến đổi đa dạng của chúng.

Hiện nay, trên thế giới chỉ có Mỹ phác họa thành công bản đồ gen của một loại sắn củ.

Kết quả này đã cung cấp những số liệu cho các nhà khoa học áp dụng các công nghệ mới vào nghiên cứu cơ sở và ứng dụng các loài sắn củ.

Mặt khác, việc làm này cũng tạo nền móng cho việc từng bước giải mã cơ chế điều tiết phân tử trong việc chống hạn và tích trữ lượng tinh bột của loài sắn.

Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng mang lại ý nghĩa khoa học quan trọng đối với công tác đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và phát triển nguồn năng lượng sinh vật./.

Cập nhật: 22/01/2010 Theo Vietnam+
  • 374

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook