Phát hiện sách đồng cổ bằng chữ Hán ở Hà Tĩnh

  • 2.505

Trong quá trình khảo sát tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), các nhà nghiên cứu Hán Nôm đã phát hiện một cuốn sách cổ bằng đồng tại làng Trường Xuân, xã Trường Sơn.

Quyển sách này có tên "Hậu thần thư ký", được làm bằng đồng, gồm 24 tờ, có kích thước 26 x 16cm, gồm các bài ký ghi chép lại sự tích, công đức các nhân vật có danh vọng sau khi mất được thờ phụng ở đình làng Trường Xuân, xã An Việt Thượng, huyện La Sơn, phủ Đức Quang.

Ông Lê Bá Hạnh, Phó gám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, đây là cuốn sách cổ quý hiếm, độc đáo, lần đầu tiên được phát hiện tại Hà Tĩnh.

Sách "Hậu thần thư ký" vừa được phát hiện tại Hà Tĩnh.
Sách "Hậu thần thư ký" vừa được phát hiện tại Hà Tĩnh.

Nội dung sách "Hậu thần thư ký" được thể hiện bằng chữ Hán, ghi chép về hai vị thần. Vị thứ nhất là phu nhân chánh thất của ngài Hậu Thần quan, được phong tặng Minh Nghị Tướng quân, Đô chỉ huy sứ ty, Đô chỉ huy Đồng tri, An Vinh hầu phu nhân được gia tặng Huy Nhân, họ Võ, hiệu là Từ Ý.

Vị thứ hai được ghi chép trong sách là ngài Hậu Thần quan Võ Huân Tướng Quân, Tả Hiệu Điểm, được phong tặng Minh Nghị Tướng Quân, Đô Chỉ Huy Sứ Ty, Đô Chỉ Huy Đồng Tri, An Vinh Hầu Lê Tướng Công, tự là Hoành Hưu, thụy là Minh Tín.

Nội dung sách "Hậu thần thư ký" được thể hiện bằng chữ Hán, ghi chép về hai vị thần.
Nội dung sách "Hậu thần thư ký" được thể hiện bằng chữ Hán, ghi chép về hai vị thần.

Quyển sách này còn ghi chép lại các quy định cụ thể, trách nhiệm và bổn phận của mỗi giáp (đơn vị hành chính thời Lê) sắm sửa lễ vật gồm 1 con heo trị giá 1 quan 500 tiền xưa, xôi 1 mâm trị giá 500 tiền, vàng mã 300 thoi và trầu rượu; cứ mỗi giáp đề cử 1 người đến Từ Đường quét dọn, mang lễ vật đến Từ Đường cúng tế đúng nghi thức.

Cập nhật: 01/09/2016 Theo khampha
  • 2.505

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook