Quá trình hủy hoại con người của rượu và ma túy

  •   1,77
  • 3.843

Rượu, ma túy, các chất gây nghiện có ảnh hưởng tới tất cả bộ phận của cơ thể con người. Chúng hủy hoại dần và dẫn đến cái chết một cách từ từ.

>>> Tiến trình phá hủy 5 chức năng cơ thể của rượuTiêu đề đã được khoahoc.tv đổi lại.

Theo Vnexpress
  • 1,77
  • 3.843