Quá trình hủy hoại con người của rượu và ma túy

  • 1,77
  • 3.564

Rượu, ma túy, các chất gây nghiện có ảnh hưởng tới tất cả bộ phận của cơ thể con người. Chúng hủy hoại dần và dẫn đến cái chết một cách từ từ.

>>> Tiến trình phá hủy 5 chức năng cơ thể của rượuTiêu đề đã được khoahoc.tv đổi lại.

Cập nhật: 16/09/2014 Theo Vnexpress
  • 1,714285714285717
  • 3.564

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook