Quốc tế hỗ trợ VN bảo vệ tầng ozone

  • 335

Quỹ Đa phương về ozone của các tổ chức quốc tế sẽ viện trợ không hoàn lại 1,26 triệu USD cho VN để sử dụng vào việc giảm thiểu các chất làm suy giảm tầng ozone (ODS) trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.

Trước mắt, Quỹ sẽ trang bị các thiết bị cơ điện lạnh và xe ôtô có tổng trị giá khoảng 600.000-650.000 USD cho khoảng 700 cơ sở của VN.

VN đã chính thức tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone (ODS) từ tháng 1-1994. Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình Quốc gia của VN nhằm loại trừ dần các chất làm suy yếu tầng ozone“.

Hơn 10 năm qua, VN đã nhận được trên 4 triệu USD hỗ trợ tài chính, công nghệ từ Quỹ Đa phương về ozone và đã loại trừ được 50% chất CFC, tức khoảng 250 tấn, đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ quốc tế của nhà nước trong khuôn khổ Nghị định thư. Trước thập kỷ 90, mỗi năm VN tiêu thụ khoảng 500 tấn CFC, 4 tấn halon, gần 400 tấn methyl bromide.

Là một nước có lượng tiêu thụ ODS thấp (dưới 0,004kg/đầu người/năm), VN được xếp vào nhóm các nước thuộc Điều 5 Nghị định thư Montreal, được hưởng ưu đãi về hạn định loại trừ và được nhận hỗ trợ không hoàn lại về tài chính và công nghệ thông qua các dự án của các cơ quan quốc tế như Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc và Ngân hàng Thế giới (WB).

Mới đây, Bộ Tài nguyên - môi trường, với sự tài trợ của WB đã xây dựng kế hoạch quốc gia của VN loại trừ hoàn toàn tiêu thụ CFC và halon cho giai đoạn 2005-2009.

Theo TTXVN

  • 335

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook