Nhân giống chuối già lùn

  • Nhân giống chuối già lùn bằng phương pháp cấy mô Nhân giống chuối già lùn bằng phương pháp cấy mô
    Trạm Khuyến nông huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) vừa thành công trong việc nhân giống chuối già lùn bằng phương pháp nuôi cấy mô, khắc phục được tình trạng bị thoái hóa giống, góp phần nâng cao năng suất trên cùng một diện tích đất canh tác.