cơn bão số 4

  • Tin cuối cùng về cơn bão số 4 Tin cuối cùng về cơn bão số 4
    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh 14m/s (cấp 7), giật 18m/s (cấp 8); ở Cồn Cỏ gió 11m/s (cấp 6), giật 18m/s (cấp 8).