discovery

  • Tại sao chim có thể làm rơi máy bay Tại sao chim có thể làm rơi máy bay
    Là những cỗ máy nặng hàng chục tấn và làm từ những vật liệu siêu bền, nhưng máy bay lại có thể gặp vấn đề khi đối diện với những chú chim nhỏ bé.