giác quan thứ 6

  • Sự thật về giác quan thứ sáu của loài người Sự thật về giác quan thứ sáu của loài người
    Tổ tiên chung của con người, cá mập cũng như nhiều loài động vật có xương sống và xương hàm trên Trái đất khác từng là một sinh vật sở hữu giác quan thứ sáu với khả năng phát hiện điện trường dưới nước.