làm chủ

  • Làm chủ máy tính với “N trong 1” Làm chủ máy tính với “N trong 1”
    Có thể do môi trường làm việc quá nhạy cảm, hoặc chỉ đơn giản là bạn muốn che giấu màn hình (desktop) tức thời khi có người đến, rồi việc bảo vệ những dữ liệu quan trọng khỏi sự can thiệp của những người khác dùng chung máy tính.