'Siêu mạng điện” chia sẻ năng lượng gió đại dương

  •  
  • 905

Tuy không đạt được mục tiêu chung, nhưng Hội nghị Copenhagen cũng ký kết được một thỏa thuận khu vực: chia sẻ nguồn năng lượng tái tạo chung. Công việc bắt đầu triển khai từ đầu năm 2010.


Năng lượng gió đại dương được chia sẻ dễ dàng trong 9 nước châu Âu. Ảnh: Siemens

Năng lượng gió từ nay bằng sự thỏa thuận giữa các nước châu Âu có thể vượt qua biên giới dễ dàng hơn bao giờ hết. Chín nước ở châu Âu đã ra tuyên bố về một kế hoạch chung xây dưng một “siêu mạng điện” trên Biển Bắc, cho phép mối các trang trại gió từ Ireland, tận dụng ưu thế địa lý của mình chuyển năng lượng dư thừa của mình tới các nước tại lục địa châu Âu và ngược lại.

Hiện nay, các nước chưa nêu lên con số cụ thể khoản ngân sách đóng góp vào kế hoạch chung, tuy đã thống nhất rằng đến năm 2020, nguồn năng lượng tái sinh do “siêu mạng” này cung cấp sẽ chiếm 20% trong cơ cấu năng lượng của họ.

Công ty Green Inc. cho biết năng lượng gió từ đại dương cho đến nay chưa được quan tâm đúng mức nên còn chiếm một tỷ lệ quá nhỏ, chỉ mới chiếm 0,3% sản lượng điện các nước châu Âu. Ngay cả Đan Mạch, năng lượng gió từ đại dương (thông qua các trang trại gió nằm ở ven biển) cũng mới chỉ chiếm 3,5%.

Theo VietNamNet (popsci.com)
  • 905

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook