Sức khỏe

  • Vì sao nhiều người đau bắp tay sau khi tiêm vaccine COVID-19? Vì sao nhiều người đau bắp tay sau khi tiêm vaccine COVID-19?
    Đau bắp tay là một tác dụng phụ phổ biến của vaccine COVID-19 và là dấu hiệu cho thấy hệ thống miễn dịch của cơ thể đang đáp ứng bình thường. Mặc dù tình trạng này có thể kéo dài vài ngày, nhưng có một số cách giúp giảm thiểu sự khó chịu.