Tại sao con người lại có độ thông minh khác nhau?

  •   4,34
  • 12.499

Các nhà khoa học đã tìm thấy biến thể một gene có liên quan đến trí thông minh của con người, góp phần giải thích tại sao con người lại có độ thông minh khác nhau.

>>> Người thông minh nghỉ ốm ít hơn người khác

Biến thể gene HMGA2 có hai C và không có T làm cho người thông minh hơn
Biến thể gene HMGA2 có hai C và không có T
làm cho người thông minh hơn (Ảnh: ABC.net)

Dù di truyền không phải là yếu tố duy nhất quyết định trí thông minh của con người, song qua kiểm tra IQ và não bộ của 20.000 người từ Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc, người gốc châu Âu, hơn 200 nhà khoa học từ 100 tổ chức trên thế giới cùng hợp tác làm việc đã phát hiện ra, biến thể gene HMGA2 thường có trong bộ não lớn hơn và đạt được được chỉ số IQ cao hơn.

Thông thường gene được cấu tạo bởi DNA gồm các hóa chất cơ bản như A (adenine), C (cytosine), T (thymine) và G (guanine), kết hợp với nhau trong các kết hợp khác nhau cùng một chuỗi xoắn kép. Những biến thể gene HMGA2 có trong não người thông minh hơn lại có hai chất C mà không có chất T. Kiểm tra IQ, những người có biến thể gene này thường đạt được điểm số cao hơn 1,3 lần so với người có gene bình thường. Vì thế các nhà khoa học còn gọi nó là “gene thông minh”.

Với phát hiện này còn mở đường cho nghiên cứu sâu hơn về những thay đổi cấu trúc xảy ra trong các rối loạn não như tự kỷ, chứng mất trí và tâm thần phân liệt.

Theo Đất Việt
  • 4,34
  • 12.499

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook