Tạo cơ chế truyền tin bên trong tế bào qua radio

  •  
  • 293

Đài FM đã cổ vũ các nhà khoa học áp dụng nguyên tắc cho phép đồng thời tải một số nguồn dữ liệu theo một kênh để truyền thông tin trong tế bào.

Tạo cơ chế truyền tin bên trong tế bào qua radio
Ảnh minh họa: happymozg.ru

Một đội ngũ khoa học ở Đại học California áp dụng công nghệ này để tạo cơ chế truyền thông tin bên trong tế bào. Bằng cách này họ đã giải quyết được vướng mắc chính là, rất nhiều thành phần của tế bào thường xuyên di chuyển bên trong đó đã gây khó khăn cho việc truyền thông tin.

Việc truyền tín hiệu bên trong tế bào là cơ sở để phát triển và khôi phục các mô và hệ miễn dịch. Những lỗi trong hệ thống xử lý thông tin ở cấp tế bào có thể gây ung thư, các bệnh tự miễn dịch và tiểu đường.

Đây là bước tiến dài trong việc con người can thiệp tạo ra hệ thống truyền tin bên trong tế bào để điều trị các căn bệnh trên.

Theo motthegioi
  • 293