Thêm một bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã tìm ra châu Mỹ

  • 592

Vào tuần sau người ta sẽ trưng bày tại Bắc Kinh và London một bản đồ được vẽ năm 1763 của Trung Quốc với toàn bộ châu Mỹ và nước Úc. Tuy nhiên trong bản đồ này lại không có nước Anh.

Tấm bản đồ vẽ năm 1763

Nếu như tấm bản đồ này lần đầu tiên được vẽ vào năm 1763 thì không có gì đáng nói (bởi vì Chirtophe Coumbus tìm ra châu Mỹ năm 1492) nhưng trên tấm bản đồ này lại có dòng chữ vẽ lại nguyên si từ một bản đồ khác vào năm 1418.

Hiện nay tấm bản đồ này đang được các nhà khoa học kiểm chứng (về giấy và mực) để xem có thực tấm bản đồ này được vẽ vào năm 1763 hay không. Tuy nhiên nếu điều này đúng sự thật thì việc có phải người Trung Quốc đã đầu tiên tìm ra châu Mỹ hay không vẫn chưa có câu trả lời (không thể chỉ căn cứ vào một câu "vẽ lại nguyên si" từ một bản đồ khác vẽ vào năm 1418).

Theo một số người thì chẳng phải Christophe Columbus, cũng chẳng phải người Trung Quốc lần đầu tiên khám phá ra châu Mỹ, mà là viking Leif Eriksson - đến châu Mỹ vào năm 1000.

KINH LUÂN
Theo Tuổi Trẻ Online
  • 592

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook