Thiết lập hệ thống quản lý thiên tai tại châu Á

  •  
  • 164

Bắt đầu từ năm 2006, hệ thống quản lý thiên tai tại khu vực châu Á Thái Bình dương sẽ được xây dựng. Hội nghị lần thứ nhất bàn về việc xây dựng hệ thống này đã khai mạc sáng 14/2 tại Hà Nội. 

Hội nghị nhóm dự án phối hợp lần thứ nhất để xây dựng Hệ thống quản lý thiên tai khu vực châu Á - Thái Bình dương.

Bằng cách sử dụng các vệ tinh viễn thám mặt đất, hệ thống sẽ dự báo việc phát sinh cũng như tầm ảnh hưởng của thiên tại trong khu vực. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quyết định nhanh các hoạt động phòng chống thiên tai.

Trong năm 2006-2007, cơ quan vũ trụ và cơ quan phòng chống thiên tại của các nước châu Á sẽ phối hợp để bắt đầu xây dựng dự án ''Sentinel-Asia'' (Giám sát viên khu vực châu Á). Đây là bước đầu tiên của hệ thống quản lý thiên tai.

Thông qua internet, Sentinel-Asia sẽ cung cấp thông tin từ vệ tinh về phòng chống thiên tai, đặc biệt là thông tin liên quan tới cháy rừng, lũ lụt.

Trong hai năm tiếp theo, hệ thống quan trắc bằng vệ tinh viễn thám trái đất của các nước và mạng vệ tinh thông tin sẽ được phối hợp tốt. Mục tiêu là cung cấp cảnh báo về thiên tai tới từng người, giám sát sự phát sinh thiên tai, cung cấp thông tin quan trắc cho các cơ quan phòng chống thiên tai.

Dự kiến tới năm 2010, hệ thống quản lý thiên tai khu vực châu Á - Thái Bình dương sẽ được xây dựng hoàn chỉnh.

Minh Sơn
Theo VietNamNet
  • 164

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook