Thư viện Anh số hóa sách cổ

  •  
  • 182

Hơn 100.000 cuốn sách cổ chưa từng được công bố với công chúng sẽ được đưa lên mạng nhờ chương trình số hóa sách đại trà của Thư viện Anh quốc. Chương trình này tập trung vào sách thế kỷ 19. Nhiều cuốn trong số đó chưa từng được biết đến và chỉ một số được tái bản sau lần in đầu tiên.

Thư viện Anh quốc tin rằng các giáo viên sẽ hưởng lợi nhờ được tiếp cận với các đầu sách trực tuyến này. “Nếu không có phiên bản mới thì các giáo viên sẽ không thể dùng chúng (sách cổ) trong bài giảng của họ”, Tiến sĩ Kristian Jensen, thuộc Thư viện Anh quốc, nói. Mỗi ngày sẽ có khoảng 50.000 trang sách được quét và đưa vào máy tính.

Hàng nghìn cuốn sách cổ sẽ được "số hóa". (Ảnh: BBC)

Dự án này sẽ đòi hỏi khoảng 30 terabyte dữ liệu để lưu trữ các “sản phẩm”. 25 triệu trang sách đầu tiên dự kiến sẽ được số hóa trong vòng 2 năm. Các văn bản khó quản lý sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ dự án số hóa này. Ví dụ, các tác giả xuất bản tác phẩm ngoài phạm vi các trung tâm văn học thường bị lãng quên. Giờ đây các tác giả này sẽ có cơ hội thứ hai để được độc giả biết tới.

Thư mục sách được số hóa này sẽ bổ sung thêm cho số sách in cổ mà Thư viện Anh quốc đã cho phép đọc trực tuyến nhờ các dự án trước đây. Trong số đó có hai dự án thương mại là: Sách cổ tiếng Anh trực tuyến và Bộ sưu tập thế kỷ 18 trực tuyến. Cả hai bộ sưu tập đều được cung cấp miễn phí cho các viện đào tạo ở Anh.

Các bộ sưu tập số khác trong Thư viện Anh quốc sẽ sớm được bổ sung thêm 2 triệu trang báo từ thế kỷ 19 và 1 triệu trang báo thế kỷ 18. Các ấn phẩm số hóa sẽ được tiếp cận theo hai cách: qua công cụ Live Search Books của Microsoft hoặc qua trang web của thư viện.

Trong khi Microsoft đang hợp tác với Thư viện Anh quốc thì Google cũng đang số hóa bộ sưu tập của năm thư viện danh tiếng khác – thư viện của ba trường đại học Stanford, Harvard, và Michigan; thư viện công cộng New York và thư viện Bodleian ở Oxford.

Đông Quang 

Theo BBC, Tiền phong
  • 182