Tìm hiểu tốc độ ghi CD

  • 576

Đã bao giờ bạn tự hỏi những con số này có nghĩa là gì khi mua một chiếc ổ ghi CD? Chẳng hạn như: 12x2x24 (3 con số phân chia bởi dấu “x”) - một cách để biểu diễn tốc độ ghi của ổ CD.

Chữ “x” ở đây tượng trưng cho tốc độ dữ liệu 150Kbps, và mỗi con số biểu thị cho một khả năng khác nhau mà chiếc ổ ghi CD có thể thực hiện. Một chiếc ổ CD-R có hai chức năng: ghi và đọc đĩa CD; còn một chiếc ổ CD-RW có ba chức năng: ghi, ghi đè (xoá và ghi dữ liệu chèn lên) và đọc.

Khi nhìn vào tốc độ của ổ ghi, con số đầu tiên (số "12" trong ví dụ trên) dùng để chỉ tốc độ mà ổ ghi CD sẽ ghi dữ liệu trên một chiếc đĩa CD-R. Do vậy mà ở trong ví dụ trên, ổ ghi CD sẽ ghi dữ liệu gấp 12 lần so với tốc độ 150Kbps. Con số thứ hai (số "2" trong ví dụ trên) dùng để chỉ tốc độ mà một chiếc ổ ghi CD đạt được khi ghi đè dữ liệu trên đĩa CD-RW. Do vậy trong ví dụ trên, ổ CD sẽ ghi đè dữ liệu trên đĩa CD với tốc độ gấp hai lần tốc độ 150Kbps.

Thường thì con số thứ hai (tốc độ ghi đè) thấp hơn con số đầu tiên (tốc độ ghi), bởi quá trình ghi đè thường chậm hơn quá trình ghi dữ liệu. Con số cuối cùng (số “24” trong ví dụ trên) dùng để chỉ tốc độ mà ổ ghi sẽ đọc dữ liệu từ đĩa CD. Do vậy mà trong ví dụ trên, ổ ghi CD sẽ đọc dữ liệu với tốc độ gấp 24 lần 150Kbps.

Ổ CD-R chỉ có thể ghi được một lần. Khi dữ liệu đã ghi rồi thì không thể xoá được. Còn ổ CD-RW là ổ có thể ghi rồi lại xoá và ghi đè lên. Hầu hết các thiết bị đầu đọc audio CD (đặc biệt là các model cũ) chỉ có thể đọc được đĩa CD-R, do vậy khi muốn ghi nhạc thì bạn nên ghi vào đĩa CD-R. Trong khi đó, các đĩa CD-RW thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu hoặc để sao lưu dữ liệu.

Theo Tạp chí Infoworld, VnMedia
  • 576

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook