Tổng thống đắc cử Trump thực hiện nghi thức nhậm chức thế nào?

  •  
  • 1.313

Lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ có lịch sử, quy trình và dấu ấn đặc biệt gì? Cùng theo dõi Infographic sau đây để theo dõi sự kiện thú vị 4 năm mới có một lần này.

Lễ nhậm chức Tổng thống bắt đầu từ sau 12 giờ trưa.
Lễ nhậm chức Tổng thống bắt đầu từ sau 12 giờ trưa.

Kể từ năm 1801, lễ nhậm chức Tổng thống diễn ra tại điện Capitol (Washington D.C).
Kể từ năm 1801, lễ nhậm chức Tổng thống diễn ra tại điện Capitol (Washington D.C).

Những người tham dự lễ nhậm chức Tổng thống bao gồm: nghị sĩ lưỡng viện, quốc hội liên bang, cựu Tổng thống...
Những người tham dự lễ nhậm chức Tổng thống bao gồm: nghị sĩ lưỡng viện, quốc hội liên bang, cựu Tổng thống...

Các quy trình của lễ nhậm chức.
Các quy trình của lễ nhậm chức.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama là buổi lễ có nhiều người tham dự nhất.
Lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama là buổi lễ có nhiều người tham dự nhất.

Cập nhật: 20/01/2017 Theo Vietnamnet
  • 1.313

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook