TP.HCM xây dựng bản đồ ô nhiễm không khí

  • 607

Xây dựng Bản đồ ô nhiễm không khí nhằm phân tích, đánh giá hiện trạng ô nhiễm trên toàn địa bàn là hoạt động đầu tiên trong Chương trình cải thiện chất lượng không khí giai đoạn 2006-2010 do UBND TP.HCM khởi động từ đầu tháng 3.

Chương trình có 3 mục tiêu bao gồm hạn chế gia tăng ô nhiễm không khí từ các hoạt động vận tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và thương mại; cải thiện chất lượng không khí ở một số khu vực, quận huyện trọng điểm; xây dựng lộ trình sản xuất của các ngành có liên quan đến việc phát xả khí thải vào môi trường như vận tải, cơ khí vận tải, công nghiệp, chăn nuôi và tăng cường các vùng đệm cây xanh xung quanh các khu dân cư, khu công nghiệp.

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM, trong năm nay, Quy chế kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ được ban hành. Ngoài ra, lộ trình sử dụng khí hóa lỏng trong bán lẻ xăng dầu, danh mục các khu công nghiệp tiến tới thực hiện sản xuất sạch và các khu sản xuất sạch dành cho doanh nghiệp mới cũng được hoàn tất.

Dự kiến đến năm 2007, thành phố sẽ hoàn chỉnh lộ trình chuyển đổi nhiên liệu chạy bằng khí hóa lỏng cho xe buýt, taxi; năm 2008 chuyển đổi một phần xe cơ giới sang sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng và hoàn thiện công tác cải thiện không khí tại các địa bàn trọng điểm vào năm 2009.

Thành phố cũng giao cho Sở Khoa học- Công nghệ, Sở Công nghiệp và Sở Thương mại xây dựng lộ trình buộc nhập khẩu xe và xe cơ giới lắp ráp, sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn phát khí thải (theo EURO 2) và hoàn tất Chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu vực nội thành. 


Cập nhật: 10/03/2006 Theo Tuổi Trẻ Online/TTXVN
  • 607

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook