Trung Quốc chi 45 nghìn tỷ đồng cho khoa học tự nhiên

  • 571

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, Quỹ khoa học tự nhiên quốc gia của của nước này đã chi hơn 15 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,37 tỷ USD, khoảng 45 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ 113.742 dự án nghiên cứu trong suốt 5 năm qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Liu Yandong, một quan chức Hội đồng nhà nước Trung Quốc, đánh giá Quỹ có vai trò quan trọng đối với việc khuyến khích đổi mới, bảo vệ quyền và hỗ trợ các nhà nghiên cứu khoa học - công nghệ.

Lãnh đạo NSFC ký hợp tác nghiên cứu với Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc
Lãnh đạo NSFC ký hợp tác nghiên cứu với Viện
Hàn lâm khoa học Trung Quốc (Ảnh: nsfc.gov)

Quan chức này cũng nói thêm rằng, nhiệm vụ cốt lõi của pháp luật và các quy định quốc gia của Trung Quốc đã được ban hành là để hỗ trợ nghiên cứu khoa học chất lượng cao và nhân tài, từ đó nâng cao năng lực cho sự đổi mới độc lập của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Liu Yandong còn kêu gọi mọi người nâng cao ý thức trong việc thực hiện pháp luật và các quy định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cải thiện hệ thống dự án và quản lý quỹ, cũng như hệ thống kiểm toán, đánh giá và giám sát dự án.

Được biết, Quỹ Khoa học tự nhiên quốc gia do Ủy ban Quỹ Khoa học Tự nhiên quốc gia (NSFC) Trung Quốc quản lý. NSFC là một tổ chức trực thuộc vào Hội đồng Nhà nước Trung Quốc có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, chính sách và kế hoạch cho sự phát triển khoa học - công nghệ (KH-CN) ở Trung Quốc, hỗ trợ các dự án nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, phát triển các tài năng trong lĩnh vực KH-CN.

Cập nhật: 24/05/2012 Theo Đất Việt
  • 571

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook